M-Files dla Architektury, Inżynierii i Budownictwa

Branża budowlana jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem lawinowo rośnie ilość przetwarzanych elementów. Dlatego tak ważna jest pełna kontrola nad przepływem dokumentacji, która pozwala na utrzymanie wysokiego standardu obsługi inwestycji, dotrzymanie terminów i budżetów oraz budowania wiarygodności.

Projekty na czas i w założonym budżecie

Firmy z branży AEC (architects/engineers/constructors) zarządzają coraz większymi i bardziej złożonymi projektami, w które zaangażowanych jest wielu partnerów. W takich sytuacjach pełne kontrolowanie budżetu wydaje się być niemożliwe do wykonania.

Kluczem do sukcesu jest możliwość łatwego oszacowania kosztu i czasu realizacji projektu oraz utrzymania pełnej jasności, co dokładnie się w nim dzieje.

M-Files może połączyć i zorganizować pełną informację z wszystkich projektów. Ułatwia współpracę poprzez elementy takie jak transmittale i RFI, oraz umożliwia dostęp do zawsze najnowszej wersji dowolnego dokumentu.

  • Zwiększ rzetelność i dokładność kosztorysów.
  • Ogranicz czas potrzebny do współpracy z partnerami.
  • Zredukuj potrzebę wykonania ponownej pracy z powodu nieaktualnych lub nieprawidłowych informacji.
  • Popraw przepływ gotówki.

Skuteczne zaplecze biurowe

Koszty ogólne to znaczna część kosztów projektu budowlanego, a działalność biura może okazać się tym składnikiem, który generuje największy koszt poprzez powolne i nieskuteczne działanie. Coraz większa uwaga kierowana jest np. ocenie jak wygląda przepływ dokumentów kiedy otrzyma się fakturę, lub gdy musi być przygotowana dokumentacja powykonawcza dla klienta.

Z M-Files możesz zautomatyzować żmudną, ręczną pracę, redukując czas i błędy zwykle powstające podczas przygotowywania dokumentów. Procesy takie jak obsługa zobowiązań i zarządzanie umowami mogą być w pełni zdigitalizowane. Menedżerowie mogą korzystać z wydajnych przepływów pracy otrzymując możliwości przeprojektowania poszczególnych etapów procesów oraz identyfikacji możliwości dalszych ulepszeń i oszczędności.

  • Korzyści z szybszej realizacji (np. rabaty za wcześniejsze płatności).
  • Przenieś zasoby, aby lepiej je wykorzystać.
  • Zmniejsz liczbę poprawek i błędów ręcznych.

Bezpieczeństwo

Poza kosztami i czasem – trzecim filarem jest bezpieczeństwo, na którym budowane są udane projekty budowlane.

Utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy jest ważnym aspektem dla firm AEC, które mają również możliwość szybkiego wykazania, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami i zasadami.

M-Files umożliwia cyfrowe tworzenie i dystrybucję procedur bezpieczeństwa przez kierowników ds. bezpieczeństwa, wymagając od personelu potwierdzenia ich podpisem cyfrowym. Dzięki wygodnym szablonom, raporty o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach mogą być utworzone z dowolnego miejsca i przesyłane jednym kliknięciem, dając menedżerom więcej czasu na podejmowanie decyzji i poprawę bieżącej sytuacji.

  • Unikaj kar i awaryjnych wyłączeń.
  • Zwiększ skuteczność raportów o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych i niebezpiecznych.
  • Skróć czas i zasoby potrzebne do zebrania informacji dla inspektorów.

Jeżeli chcesz usprawnić przepływ dokumentacji projektowej, a tym samym zwiększyć zyski, pobierz wersję demo oprogramowania M-Files, a my pokażemy Ci jak poprawić wydajność na każdym etapie realizacji projektów.

Chcesz poznać więcej szczegółów lub sprawdzić funkcjonalności w wersji testowej? Zapraszamy do kontaktu!