M-Files integracja z SharePoint

Połącz dane z różnych systemów do jednego widoku w SharePoint Online

Połączenie Microsoft SharePoint Online z M-Files – Inteligentnym Systemem Zarządzania Informacją ułatwia zarządzanie dokumentami w SharePoint. Wyszukaj informacje w systemach biznesowych, korporacyjnych dyskach sieciowych i innych systemach wspomagających zarządzanie firmą bezpośrednio poprzez widoki zawarte w SharePoint Online. Automatyzacja procesów biznesowych poprzez efektywniejsze zarządzanie dokumentami i obiegami w projekcie w połączeniu z wbudowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji M-Files daje możliwość łatwej integracji pomiędzy M-Files a SharePoint bez konieczności migracji danych pomiędzy systemami.

Uzyskaj dostęp do informacji bez konieczności wyjścia z okna programu Microsoft SharePoint

Czy chciałbyś mieć możliwość dostępu do wszystkich kluczowych informacji poprzez interfejs systemu Microsoft SharePoint?

SharePoint jest świetnym narzędziem do codziennego zarządzania treścią i pracą grupową. Uzyskanie pełnych korzyści związanych z efektywnym zarządzaniem dokumentami w SharePoint wiąże się z koniecznością składowania treści w SharePoint.

M-Files for SharePoint Online umożliwia wyszukiwanie, dostęp i zarządzanie treścią poprzez standardowy dla użytkownika widok SharePoint, niezależnie gdzie dokumenty i treści są przechowywane. Poprzez interfejs SharePoint można z łatwością przeglądać dane powiązane z dokumentami zawarte w innych systemach biznesowych.

Łatwe zarządzanie dostępem i użytkownikami

Użytkownicy końcowi M-Files i SharePoint korzystają z jednego konta logowania. Możesz z łatwością zarządzać dostępem i prawami użytkowników. Z dodatkiem M-Files dla SharePoint ustawienie uprawnień w M-Files spowoduje ustawienie odpowiednich uprawnień w SharePoint. Jeśli twoi użytkownicy nie mają dostępu do pliku w M-Files to analogicznie nie mają dostępu do tego dokumentu w SharePoint. Active Directory synchronizuje konta logowania M-Files i SharePoint w celu uzyskania tożsamego konta logowania.

Dodaj sztuczną inteligencję do swoich treści

M-Files oferuje szereg usług opartych na algorytmach uczących się, które w znacznym stopniu automatyzują działania w systemie.

Wydobycie wzorców z danych składowanych w systemie pozwala na określenie krytycznych informacji pośród  struktury folderów rozrzuconych w sieci wewnętrznej. Użycie modułu Automatic metadata suggestions zapewnia szereg korzyści związanych z oszczędnością czasu pracy w M-Files poprzez automatyczne klasyfikowanie dokumentów, tagowanie i wskazywanie właściwych podpowiedzi dla użytkownika w momencie opisywania dokumentu w M-Files.

M-Files i SharePoint  – silniejsi razem

Czerpanie pełnych korzyści z opcji pracy grupowej SharePoint możliwe jest dzięki  uzupełnieniu systemem M-Files do inteligentnego zarządzania informacją. Współpraca tych systemów zapewnia właściwe zarządzanie, stałe i sprawne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb organizacji i przestrzeganie wewnętrznych procesów.

Wybrane korzyści związane z zastosowaniem M-Files:

  • Połączenie danych z wybranych systemów w spójną całość
  • Szybkie rozpoczęcie pracy na M-Files bez konieczności kosztownej migracji danych
  • Usprawnienie zarządzania treścią w SharePoint i zarządzanie wszelkimi informacjami z poziomu jednego interfejsu
  • Ochrona danych poufnych i kontrola dostępu dla kluczowych informacji
  • Nacisk na rozwój sztucznej inteligencji do określania danych wrażliwych wybranych z szumu informacyjnego
  • Dodaj obiegi które automatyzują pracę biurową i usprawniają zgodność z procedurami
  • Korzyści z zastosowania gotowych rozwiązań do zarządzania dokumentami dla firm z różnych branż

Więcej informacji odnośnie zarządzania dokumentami i ECM dla SharePoint dostępnych jest pod linkiem nawigującym do M-Files Solution Catalog.