Zarządzanie finansami w M-Files

M-Files wspomaga podejmowanie decyzji finansowych w twojej organizacji.

System zawiera modułu do zarządzania i kontrolingu kosztów.

MONITOROWANIE I KONTROLA WYKONANIA

System M-Files zezwala na ciągłą weryfikacje realizacji budżetu planowanego z wykonanym w czasie rzeczywistym a także w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy rocznym. Obieg budżetów zawiera opcję tworzenia i uzgadniania rewizji w przypadku zmian w strukturze wydatków. Historia zmian M-Files archiwizuje poprzednie wersje budżetów, dane historyczne można efektywnie wykorzystać do celów raportowych.

PRACA GRUPOWA NAD BUDŻETAMI

System M-Files umożliwia utworzenie ścieżek akceptacji budżetów i pozycji budżetowych dopasowanych do wymogów organizacji. Istnieje między innymi możliwość delegowania i uzgadniania pozycji budżetowych pomiędzy pracownikami działów odpowiedzialnych za dany rodzaj kosztu. Uprawnienia M-Files zabezpieczają dostęp do danych wrażliwych tak, że Pracownicy niższego szczebla w organizacji mają dostęp tylko do wskazanej części danych budżetowych, które ich dotyczą.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI KSIĘGOWYMI

System M-Files można zintegrować z dowolnym system księgowym na potrzeby zarządzania i rozliczenia budżetów. Dwustronna wymiana danych między M-Files a Systemem księgowym umożliwia automatyczne wysyłanie faktur z opisem analitycznym do systemu księgowego. M-Files umożliwia automatyczne tworzenie budżetów na podstawie planu kont analitycznych z systemu księgowego oraz synchronizacje danych kontrahentów i innych słowników niezbędnych do właściwej konfiguracji systemu. M-Files monitoruje rozliczenie wyciągów bankowych w systemie księgowym co wpływa na proces odświeżania budżetów. Dzięki M-Files mamy pełen obraz sytuacji finansowej poprzez dostęp do płatności które nie wynikają z dokumentów kosztowych takich jak na przykład faktury lub polecenia przelewu.

OBIEG DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH

Odświeżanie danych budżetów związane jest z procesowaniem dokumentów kosztowych w M-Files. Faktury, Polecenia przelewu czy płatności cykliczne wynikające z zawieranych Umów obciążają poszczególne pozycje budżetowe wpływając na stopień wykonania budżetu. Integracja M-Files z programami OCR takimi jak Abbyy czy Chrono Scan znacznie zwiększa szybkość wprowadzania danych do systemu.   System M-Files umożliwia tworzenie automatycznych kluczy podziału dla faktur powtarzanych lub dla umów regulujących płatności cykliczne co przekłada się zwiększenie szybkości procesowania dokumentów w przedsiębiorstwie.

TWORZENIE BUDŻETÓW

Moduł budżety umożliwia planowanie i uzgadnianie budżetów w odniesieniu do działalności bieżącej a także na planowanie budżetów odnośnie inwestycji, nowych projektów czy wybranych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. System umożliwia import struktury budżetów z plików Excel lub tworzenie budżetów w M-Files z dowolnie konfigurowanych szablonów. Zaawansowana funkcjonalność M-Files umożliwia tworzenie budżetów automatycznie w wskazanych interwałach czasowych, dotyczy to głownie budżetów związanych z działalnością bieżącą.