Zapraszamy do kontaktu

Datacomp Sp. z o.o.

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków

Marek Orłowski
tel: 12-412-99-77 w.49
kom.: 608-511-232

E-mail: biuro@m-files.datacomp.com.pl
www: http://www.datacomp.com.pl

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000193067; NIP PL 6760077945; REGON 003900023; Kapitał Zakładowy 110 tys PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 16 1750 1048 0000 0000 1129 5835