Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Datacomp IT Sp. z o.o.

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków

Marek Orłowski
tel: 12-412-99-77 w.49
kom.: 608-511-232

E-mail: biuro@m-files.datacomp.com.pl
www: http://www.datacomp.com.pl

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000936569; NIP PL 6793228148; REGON 520602386; Kapitał Zakładowy 30 tys. PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1803 4572 1000 0001