Licencjonowanie M-Files

Dostęp do systemu M-Files może być realizowany  poprzez Chmurę, wdrożenie w oparciu o serwer firmowy lub rozwiązanie mieszane.

System M-Files jest platformą niezależną i nie ma znaczenia jaki typ instalacji zostanie wybrany przez użytkownika. System może być zainstalowany w chmurze M-Files (Ms Azure) lub w dowolnym Data Center. W dalszym ciągu wdrożenia oparte o serwer firmowy są często wybieranym rozwiązaniem przez naszych klientów, co dla systemu M-Files nie jest żadną barierą. Warto zaznaczyć, że system M-Files dostarcza jeden spójny interfejs niezależenie od urządzenia z jakiego użytkownik systemu korzysta. Poprzez M-Files mamy również natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji, niezależnie od lokalizacji, w której się znajdujemy.

Licencja M-Files przypisana jest do Serwera M-Files w formie rocznej subskrypcji. Klient decyduje jaka ilość licencji zaspokaja potrzeby organizacji. Licencja M-Files przypisana jest konta logowania pracownika, dostępna jest autoryzacja M-Files lub Active Directory. M-Files oferuje następujące typy licencji:

  • Licencja imienna – przypisana do jednego konta logowania
  • Licencja sieciowa – przypisana do n-wielu kont logowania
  • Licencja tylko do odczytu – przypisana do jednego konta logowania
  • Licencja dostępowa do M-Files dla aplikacji pełny dostęp
  • Licencja dostępowa do M-Files dla aplikacji tylko do odczytu

Zobacz w jaki sposób możesz korzystać z licencjonowania M-Files:

Architektura chmury: