O systemie M-Files

Wspólny system zarządzania dokumentami w firmie

System M-Files to wspólna platforma zarządzania i wymiany dokumentacji w firmie. W oparciu o M-Files użytkownicy mogą nie tylko efektywnie wymieniać się dokumentami, ale również zaprowadzić porządek w dokumentacji firmy, dzięki dopasowanej struktury przetrzymywania i wyświetlania plików. Platforma zarządzania dokumentami M-Files zwiększy efektywność pracy na dokumentach poprzez zastosowanie różnych narzędzi i funkcji.

System wprowadzania i wyprowadzania plików dba o to, żeby ten sam plik nie był edytowany przez dwie osoby jednocześnie. Podczas „wyprowadzania pliku” dla konkretnego użytkownika, na dysku w jego komputerze tworzona jest lokalna kopia pliku. W tym samym momencie na serwerze plik ma status – dostępny tylko do odczytu. Zasób jest zwalniany, gdy użytkownik zakończy pracę na pliku i dokona jego „wprowadzenia”. Na obrazku po prawej stronie widać listę plików. Jeżeli przy ikonie pliku pojawia się czerwony znaczek, oznacza to, że dany plik jest edytowany przez innego użytkownika i dostępny jedynie do odczytu. Zielony znaczek wskazuje na to, że dany plik jest edytowany przez nas.

Kim jesteśmy?

System M-Files od ponad dziesięciu lat jest wdrażany z powodzeniem przez Datacomp w firmach z różnych branż oraz o różnej strukturze organizacyjnej. M-Files w tym czasie ewoluował z prostego narzędzia do porządkowania dokumentów do oprogramowania specjalizującego się w zarządzaniu dokumentacją, które można zintegrować z innymi rozwiązaniami informatycznymi powszechnie wykorzystywanymi przez firmy usługowe
i przedsiębiorstwa produkcyjne. M-Files jest obecnie dostępny w 32 językach w ponad 100 krajach.

Nasi specjaliści kompleksowo obsługują klientów w zakresie wdrożenia, suportu technicznego jak również w ramach opieki powdrożeniowej
i doradztwa w zakresie zarządzania dokumentacją w firmie. Wierzymy, że doskonała obsługa klienta i wsparcie techniczne dają oczekiwane przez klienta efekty, dlatego zawsze jesteśmy dostępni i gotowi by pomóc zrozumieć idee systemu i zmaksymalizować korzyści przy jego codziennej eksploatacji.