Rok założenia: 1973

Personel / Ilość pracowników: 2969 osób

Profil działalności:

Zakład Krat Pomostowych wchodzi w skład grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A i jest największym w Polsce producentem krat pomostowych. Firma zajmuje się również produkcją innych konstrukcji stalowych takich jak: schody, ogrodzenia, ławki oraz uchwyty.

Strona internetowa: www.kraty.mostostal.siedlce.pl

Ogóle informacje o systemie M-Files:  

System M-Files to wydajny, skuteczny i w pełni konfigurowalny system zarządzania dokumentacją oparty o metadane. Program może być dostosowany do potrzeb każdej organizacji, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna. System M-Files można również zintegrować z innym oprogramowaniem takim jak np. CRM czy ERP.

Wdrożenie: Wdrożenie systemu M-Files zostało zakończone w I kwartale 2012 roku

Integracje: System został zintegrowany z funkcjonującym już oprogramowaniem ERP

Ogólny opis wdrożonego systemu:

System M-Files wdrożony został w firmie Polimex – Mostostal S.A.  jako profesjonalne i zaawansowane rozwiązanie do zarządzania dokumentacją technologiczną, projektową oraz handlową. Implementacja systemu objęła także integracje z systemem ERP w obszarze bazy danych kontrahentów, zleceń oraz ścieżki zatwierdzania dokumentów.

Polimex-Mostostal S.A.