Wdrożenie M-Files

Wdrożenie systemu M-Files realizowane jest w sposób indywidulany tak aby zakres i dobór usług wdrożeniowych był jak najbardziej korzystny dla Klienta końcowego.

PRZYKŁAD STANDARDOWYCH ETAPÓW WDROŻENIA

 1. Prezentacja systemu;
 2. Analiza przed wdrożeniowa zawierająca:
  • Analiza potrzeb klienta;
  • Analiza techniczna (baza danych, integracja z innym oprogramowaniem, infrastruktura sieciowa i sprzętowa);
  • Uszczegółowienie zakresu integracji M-Files z innymi systemami, ustalenie zakresu danych synchronizowanych z M-Files;
  • Analiza procesów biznesowych pod kątem implementacji programu M-Files (konsultacje z właścicielami procesów / osobami decyzyjnymi w zakresie struktury danych, ścieżek obiegów, czy uprawnień w systemie);
  • Analiza funkcjonalności M-Files;
 3. Przygotowanie wersji testowej programu i wdrożenie jej zgodnie z wytycznymi klienta;
 4. Szkolenie administratorów systemu M-Files oraz testy, modyfikacje, poprawki;
 5. Odbiór systemu;
 6. Szkolenia użytkowników;
 7. Uruchomienie systemu i obsługa posprzedażowa;