Proces wdrożenia M-Files

Wdrożenie systemu M-Files realizowane jest w sposób indywidulany tak aby zakres i dobór usług wdrożeniowych był jak najbardziej korzystny dla Klienta końcowego.

PRZYKŁAD STANDROWYCH ETAPÓW WDROŻENIA

 1. Prezentacja systemu;
 2. Analiza wymagań klienta i wersja testowa programu;
 3. Analiza przed wdrożeniowa zawierająca:
  – Analizę techniczną wykonalności projektu (baza danych, integracja z innym oprogramowaniem, infrastruktura sieciowa i sprzętowa);
  – Analiza procesów biznesowych pod kątem implementacji programu M-Files (konsultacja analityka Datacomp z właścicielami procesów / osobami decyzyjnymi w zakresie struktury danych, ścieżek obiegów czy uprawnień w systemie);
  – Uszczegółowienie zakresu integracji M-Files z innymi systemami, ustalenie zakresu danych synchronizowanych z M-Files;
  – Przekazanie dokumentacji projektu systemu. Mapowanie wybranych procesów, obiegów w M-Files wykonujemy w notacji BPMN 2.0.
 1. Utworzenie i przekazanie programu testowego przez Datacomp;
 2. Szkolenie administratorów systemu M-Files – Dział IT i/lub wybrani właściciele procesów;
 3. Testy i odbiór systemu;
 4. Szkolenia użytkowników końcowych;
 5. Obsługa posprzedażowa;
 6. Opieka techniczna;
 7. Rozwój systemu dodawanie nowych procesów;

WDROŻENIE REALIZOWANE PRZEZ KLIENTA

System M-Files cechuje wysoka konfigurowalność i łatwość w adaptacji w dowolnym obszarze funkcjonowania firmy. Przykładowa ścieżka wdrożenia poniżej:

 1. Prezentacja systemu
 2. Analiza wymagań klienta i wersja testowa programu
 3. Analiza przedwdrożeniowa i przekazanie projektu systemu
 4. Szkolenie administratorów M-Files
 5. Implementacja systemu realizowana przez Klienta
 6. Opieka techniczna