Integracje

M-Files umożliwia integrację z dowolnym oprogramowaniem biznesowym. System posiada możliwość połączenia z programami biurowymi najczęściej wykorzystywanymi przez użytkowników i do systemów zarządzania firmą typu CRM:

Microsoft Office

M-Files umożliwia tworzenie szablonów, które automatycznie podczytują dane z pliku. Można w ten sposób stworzyć dokument będący np. ofertą, której zawartość sama się wypełnia. Oprócz tego w programie z rodziny Office pojawia się zakładka M-Files umożliwiająca np. porównywanie tekstowej zawartości różnych wersji tego samego dokumentu.

Poznaj inteligentniejszy sposób pracy z informacjami

Microsoft Outlook

System do zarządzania dokumentacją M-Files, oprócz funkcjonalności umożliwiającej połączenie ze skrzynką pocztową za pomocą protokołów POP/IMAP, łączy się bezpośrednio z Twoim klientem poczty – Outlook. W programie Outlook automatycznie tworzone są foldery, które są połączone z M-Files. Można w ten sposób umieszczać dokumenty w M-Files eliminując konieczność wypełniana wszystkich pól karty metadanych (właściwości). Można również umieszczać dokumenty w M-Files na podstawie reguł programu Outlook.

Integracja z popularnymi systemami księgowymi

System M-Files można zintegrować z popularnymi systemami księgowymi takich producentów jak: SAGE czy Comarch. Wdrożenia najczęściej obejmują integrację w zakresie obiegu faktur kosztowych i zakupowych. Skanowanie, rozczytywanie faktury i dekretacja faktury wykonywana jest w systemie M-Files. Faktura podzielona na pozycje z przypisanymi kosztami wysłana jest do systemu księgowego w celu weryfikacji i zaksięgowania dokumentów przez księgowość. Integrację można dowolnie rozbudować o inne typy dokumentów i kolejne funkcjonalności takie jak integracja z bazą KRS czy GUS.

Microsoft Dynamics CRM i Salesforce

Integracja z systemami typu CRM polega na połączeniu bazy danych klientów znajdującej się w programie CRM z bazą danych M-Files i stworzenia jednej wspólnej bazy danych. W ten sposób wszyscy klienci istniejący w systemie CRM zostaną automatycznie stworzeni w M-Files. Istnieją również inne narzędzia, które ułatwiają wyszukiwanie dokumentów znajdujących się w M-Files z poziomu programu CRM.

SAP

Współpraca M-Files z systemem SAP polega na połączeniu bazy danych kontrahentów i dokumentów tworzonych zarówno w M-Files jak i w SAP. M-Files integruje się z SAP w obszarze dokumentów księgowych, zamówień i dokumentów sprzedaży. Faktury kosztowe i zakupowe skanowane i rozczytywane przez M-Files uruchamiają workflow w M-Files. Wstępnie opisana faktura wysyłana jest do SAP gdzie użytkownik tworzy opis kosztowy faktury, następnie dane wprowadzone w SAP synchronizowane są w M-Files. Dokumenty takie jak zamówienia, potwierdzenia wykonania zamówienia tworzone w SAP mogą być automatycznie archiwizowane w M-Files.

Współpraca z AutoCAD i Alibre Design

Podobnie jak w przypadku współpracy z produktami MS Office, system DMS M-Files umożliwia umieszczenie wewnątrz pliku CAD tekstowej zawartości podczytanej z karty metadanych. Można w ten sposób sprawić, że tabelka rysunkowa będzie wypełniała się sama w obrębie pól „konstruował”, „sprawdził” itp. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie tej funkcjonalności z przepływem pracy w M-Files i stworzenia systemu np. zatwierdzania projektów.

Współpraca z DWG TrueView

Oprócz współpracy z programem AutoCAD, dobrze prezentuje się również współpraca programu M-Files z darmową przeglądarką tej samej firmy o nazwie DWG TrueView. Dzięki temu można podejrzeć zawartość pliku w oknie zintegrowanym z M-Files. Dzięki dodaniu specjalnej ikony na pasku zadań, można również podejrzeć plik DWG/DXF w osobnym oknie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość łatwiejszego i szybszego przeglądnięcia zawartości pliku, bez ingerowania w jego zawartość i bez konieczności uruchamiania programu AutoCAD, za każdym razem kiedy chcemy jedynie podejrzeć plik. Istnieje możliwość współpracy z innymi przeglądarkami takimi jak 4M czy AutoVue.