System M-Files w wersji 2017 zostanie wyposażony w nowe funkcjonalności dotyczące inteligentnych podpowiedzi dla użytkowników M-Files, możliwości wyszukiwania w M-Files dokumentów z zewnętrznych repozytoriów takich jak DropBox, Shareponit, SAP a także narzędzia automatycznej klasyfikacji dokumentów i innych obiektów na podstawie metadanych M-Files.

IML (Intelligent Metadata Layer) znajduje szerokie zastosowanie w usprawnieniu obiegów M-Files, na przykład podczas czynność dekretacji faktur kosztowych, system podpowiada użytkownikom jakie konto należy przypisać do danej pozycji faktury lub które konta były najczęściej używane przez użytkownika do opisu faktur kosztowych w M-Files.

Nowa funkcjonalność M-Files