M-Files Inc. przygotowuje nową wersję programu, którego premiera planowana jest na wrzesień 2018. System w nowej wersji będzie zawierał szereg usprawnień i nowych funkcjonalności pozwalających na jeszcze szybsze dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb klientów.

Nowy pakiet funkcjonalności:

  • zunifikowany, jednolity interfejs na wszystkie urządzenia;
  • mechanizm automatycznych aktualizacji systemu w cenie licencji;
  • dodatkowe connectory IML (INTELLIGENT METADATA LAYER) do M-Files: Network Folder Connector, Information Extractor, M-Files Smart Subjects, M-Files Repository Sensor;
M-Files Online – nowa wersja, nowe możliwości