M-Files został wyposażony w dodatkowy moduł M-Files IML  (Inteligent  Metadata  Layer).  Moduł usprawnia codzienną pracę użytkowników systemu poprzez wyświetlanie podpowiedzi na  bazie  aktywności  pracownika w systemie. Program może wskazywać dalszą ścieżkę wpisywania danych lub przesłania na przykład faktury do odpowiedniej osoby  w  firmie.  Ponadto moduł umożliwia automatyczną klasyfikację dokumentów, które wpływają do firmy w formie pliku lub skanu dokumentu. Aktywacja modułu może w znacznym stopniu skrócić czas wpisywania danych i przyspieszyć realizację procesów zaimplementowanych w M-Files.

M-FILES IML – INTELLIGENT METADATA LAYER