M-Files Back Office wspiera zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi w firmie. System dzięki łatwiej konfiguracji umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy z dokumentami i uporządkowanie codziennych spraw. Funkcjonalności licencji M-Files Back Office to między innymi:

Zarządzanie projektami

Znajdź, wyszukaj i śledź projekt, dokumentację i sprawdź poszczególne statusy realizowanych prac w dokumentacji (opis projektu, zatwierdzenie, recenzja itp.) w celu usprawnienia całego procesu zarządzania projektem.

Zarządzanie aktywami


Miej bieżący dostęp do informacji o zasobach własnej firmy. Co posiadasz, w jakiej ilości, komu i co jest przydzielone. Zarządzaj swoją firmą skutecznie.

Zarządzanie kontraktami

Widoczność i kontrola w zarządzaniu umowami z wykorzystaniem funkcji powiadomień, zadań, historii audytu i wersji przebytych kontroli. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość zmniejszenia nieefektywności i kosztów.

Zarządzanie dokumentami księgowymi


Faktury, wezwania do zapłaty, zamówienia, zlecenia, sprawozdania finansowe i dokumenty podatkowe. Dzięki tej funkcjonalności można zwiększyć operacyjną wydajność i zminimalizować ryzyko.

Zarządzanie dokumentacją Pracowników

Wszystkie dokumenty związane z kadrą pracowniczą takie jak: certyfikaty, umowy z pracownikami oraz ich danymi (dane kontaktowe, urlopy, wydajność) - są w sposób szczególny zabezpieczone poprzez system zabezpieczeń dla poufnych dokumentów.

Zarządzanie klientami (CRM)

Funkcjonalność umożliwia śledzenie kampanii sprzedażowych, możliwości i kontaktów. Funkcjonalność pomaga w zwiększeniu poziomu sprzedaży.

Poznaj funkcjonalność M-FILES – moduł BACK OFFICE